AKTUALNO

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

GRAD BENKOVAC

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/18-01/9

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 20. prosinca 2018.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

 

s a z i v a m

 

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan prosinca 2018. godine (petak) u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu, prijedlog projekcije 2020. - 2021. godina te prijedlog Plana razvojnih programa 2019. – 2021. godina//PRILOG 1//PRILOG 2//PRILOG 3
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu
 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2019. godini
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2019. godini
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2019. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2019. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2019. godinu
 10. Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2019. godinu
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Benkovca za 2019. godinu//PRILOG
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Benkovca
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Benković“ d.o.o. Benkovac na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Benkovca//PRILOG
 14. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Benkovca
 15. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
 16. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti u 2019. godini za područje Grada Benkovca
 17. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
 18. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 19. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Baćini bajami//PRILOG 1//PRILOG 2
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o. za usluge
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
 22. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva autobusa trgovačkom društvu Benković d.o.o. Benkovac
 23. Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice i zamjenice v.d. ravnateljice Centra za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac
 24. Prijedlog odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Izgradnja građevine 2 skupine – dvorane za ispraćaje na mjesnom groblju Rodaljice“//PRILOG 1//PRILOG 2

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/18-01/6
URBROJ: 2198/27-01-18-1
Benkovac, 21. studenoga 2018.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

09. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 27. studenoga 2018. godine (utorak) u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.     

     Sjednici predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Prijedlog Drugih (II) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2018. Godinu (Rebalans proračuna) s Planom razvojnih programa
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca // Obrazloženje
5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone „Kukalj”
6. Prijedlog Odluke o izgradnji Poslovne zone Benkovačko Selo
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje Trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac // Obrazloženje
8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina oznake čest.zem. 1191/6 k.o. Buković
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Benkovca

 

PREDSJEDNIK
Boris Erceg

Izrada razvojne strategije Grada Benkovca

26. Studeni 2018

Održan treći radni sastanak tima za izradu razvojne strategije Grada Benkovca

Na trećem sastanku Radne skupine okupljene za potrebe izrade Strategije razvoja Grada…
29. Listopad 2018

Održani radni sastanci tima za izradu razvojne strategije Grada Benkovca

Na prvom sastanku Radne skupine okupljene za potrebe izrade Strategije razvoja Grada…
22. Listopad 2018

Izrada razvojne strategije Grada Benkovca - Poziv

Grad Benkovac krenuo je u izradu Razvojne strategije Grada Benkovca 2019.- 2023. kao…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH

„Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine određena je mjera 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada.

Slijedom navedene obveze izrađen je Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske kojim se definira dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnog otpada sukladno važećim zakonima, propisima, direktivama i smjernicama.

Ovim putem Vas izvještavamo da je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u razdoblju od 29. listopada 2018. do 27. studenoga 2018. godine, a sve primjedbe, prijedloge i mišljenja možete dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: odlagalista@mzoe.hr.

Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Savjetovanje s javnošću, Otvorena savjetovanja (https://www.mzoe.hr/hr/savjetovanje-s-javnoscu.html).“

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA