benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Gradonačelnik

gradonacelnik bulic

Gradonačelnik Grada Benkovca

Tomislav Bulić
dipl.crim

e-mail:

gradonacelnik@benkovac

tb-gradonacelnik@benkovac.hrU RH gradonačelnik je čelnik grada kao jedinice lokalne samouprave. Gradonačelnik predstavlja grad. Gradonačelnika biraju građani na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine.


Gradonačelnik zastupa Grad, i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Benkovcu. Svoju dužnost obavlja volonterski. Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti: daje punomoći za zastupanje Grada Benkovca u pojedinim stvarima; predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata; obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada Benkovca i daje im upute za rad, te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada.

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno.

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Error: No articles to display

grb benkovac

4°C

Čisto

Vlažnost 41%

Vjetar: 28.97 km/h

Izrada i održavanje: Meridies web design