AKTUALNO

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

1. sjednica Gradskog vijeća

U utorak 12. rujna 2017. godine održat će se 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca. Sjednica počinje u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Radna tijela Gradskog vijeća Grada Benkovca
a)    Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
b)    Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju  Povjerenstva za obračun proračuna
c)    Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
d)    Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za odnose sa inozemstvom
      kao i drugim gradovima, općinama i županijama
e)    Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju  Povjerenstva za popis i procjenu štete od elementarnih nepogoda
f)    Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za predstavke i pritužbe
g)    Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za priznanja i odlikovanja
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu (konsolidirani)
4. Financijska izvješća za 2016. godinu
a) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća „Vodovod i
odvodnja“ d.o.o. Benkovac
b) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća „Benković“ d.o.o. Benkovac
c) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća „Radio Benkovac“ d.o.o. Benkovac
d) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Benkovca
e) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća „Eko“ d.o.o. Zadar
5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
6. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Benkovcxa za razdoblje 2017.-2022.
8. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Kukalj u Benkovačkom Selu
9. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Buković Gaj u Bukoviću    
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Zavičajnog muzeja Benkovac
11. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Benkovac
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca
13. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca
14. Zaključak o davanju suglasnosti za donošenje III. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bubamara“ Benkovac
15. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bubamara“ Benkovac
16. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Bubamara“ Benkovac


Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA