13. sjednica

KLASA: 021-01/19-01/4

URBROJ: 2198/27-01-19-1

Benkovac, 30. svibnja 2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

13.sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 06. lipnja 2018. godine(četvrtak) u 20,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

  1. 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća
  2. 2. Aktualni sat
  3. 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu (konsolidirani)
  4. 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2018. godinu za Turističku zajednicu Grada Benkovca
  5. 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2018. godinu za Radio Benkovac d.o.o.
  6. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2018. godinu za Benković d.o.o. Benkovac
  7. 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  8. 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  9. 9. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Benkovca 2019. godine
  10. 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Zaključka o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Benković“ d.o.o. Benkovac na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Benkovca


Napomena: Uz materijale se dostavlja i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

Intervencijski plan Grada Benkovca - Izvjestaj o projektima sa stanjem 20. svibnja 2019. godine

PREDSJEDNIK

Boris Erceg