EU i nacionalni natječaji

Poštovani,
stupanjem na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Benkovca KLASA: 023-01/16-01/6 URBROJ: 2198/27-02-16-7 od 21. prosinca 2016. godine sa radom je započeo Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj. Jedna od zadaća Upravnog odjela je obavještavanje o aktualnim natječajima te pružanje pomoći pri pojašnjenju uvjeta natječaja za privatni i civilni sektor.

Korisne poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.apprrr.hr
http://www.safu.hr
http://europazagradane.hr
http://www.mobilnost.hr http://mediadesk.hr/hr
https://poduzetnistvo.gov.hr
http://www.lag-laura.hr
http://www.zadra.hr
http://www.agrra.hr

Molimo sve zainteresirane da nam se obrate mailom na infonatjecaji@benkovac.hr ili zovu na broj telefona: 023/684-889.

UVODNI TEKST


NATJEČAJI

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA NA OBITELJSKIM KUĆAMA

 

OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROJEKT

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA RADU ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA

 

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

 

NACIONALNA ZAKLADA JE RASPISALA ČETIRI NATJEČAJA ZA DODJELU INSTITUCIONALNIH PODRŠKI

 

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspolozivih sredstava dijela prihoda od igara na srecu i Drzavnog proracuna za 2019

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

 

Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih podrucja

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSTAVLJANJA JEDNOG ILI VISE SUSTAVA ZA KORISTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ILI TOPLINSKE I RASHLADNE ENERGIJE U POSTOJECE OBITELJSKE KUCE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM

 

JAVNI POZIV ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA ZA 2019

 

NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH PODRŠKI

 

Europska Komisija objavila je tri poziva za podnošenje prijedloga športskim organizacijama

 

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRSKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE

 

JACANJE POSLOVANJA DRUSTVENIH PODUZETNIKA

 

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2019. godinu.

 

Javni poziv za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području zadarske županije za 2019

 

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini

 

Promidžba na tržištima trećih zemalja

 

Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja

 

Natječaj za donacije 2019.

 

Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 

Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoiprivrednika/poljoprivrednicu

 

Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019.

 

Natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

 

Javni natječaj za udruge iz Domovinskog rata i udruge sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata

 

Javni poziv za program ‘Konkurentnost turističkog gospodarstva’

 

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu Zadarske županije za 2019. godinu

 

Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

 

Natječaj  tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

 

2. LAG natječaj za provedbu Mjere 8 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga"

 

Prvi natječaj za operaciju 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“

 

Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala"

 

Natječaj za tip operacije 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

 

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Detaljnije na poveznici: https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima

 

Natječaji u vrijednosti 460 milijuna kuna za podmjeru 4.1

 

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potporarazvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

Natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, operaciju 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

 

Natječaj za sufinanciranje projekata ruralnog turizma Mjera 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti”Natječaj za sufinanciranje projekata ruralnog turizma Mjera 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti”

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti/

 

Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima/

 

Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Detaljnije na poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/

 

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu podmjere podmjere 16.1. “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost” – provedba tipa operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/2553.aspx

 

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«– provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje

Detaljnije na poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/


Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/2553.aspx

Poziv na dostavu dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a"

Detaljnije na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba7c381d-6a17-4b2b-a116-29b937339573&pozivVersionId=6c5cb3e4-34ba-4947-b438-3a45507096ae


JAVNI POZIV za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini


Javni poziv te više informacija nalaze se na sljedećoj poveznici:https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima


Prva izmjena poziva - Razvoj poduzetništva u Gradu Benkovcu

Izmjene poziva objavljene su u sustavu eFondovi i na www.strukturnifondovi.hr

Izmjene poziva možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=34c8503b-e5db-4ad7-aab6-f566140b7036&pozivVersionId=1b2e5916-bc76-41cc-bd94-edbe9d50efe2


Otvoren natječaj za Razvoj poduzetništva u Gradu Benkovcu

Detaljnije na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=34c8503b-e5db-4ad7-aab6-f566140b7036&pozivVersionId=1b2e5916-bc76-41cc-bd94-edbe9d50efe2

Direktna prijava na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/1z8UIQyQeThMUsLz4I_XJ0fieSM0c870NlGbVPyAsEys/edit


Trajno otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa " Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije"; Specifičnog cilja 4b1 "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama"

Detaljnije na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

 

Natječaj za provedbu Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-52---tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike.

Detaljnije na poveznici: www.apprrr.hr/podmjera-42-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i/ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-1963.aspx

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje.

- Trajno otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“

Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Detaljnije na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2017. godinu

Detaljnije na poveznici: https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-menu/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji
 

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
 
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1371

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1372

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – Natječaj za dodjelu stipendija i naknada
Detaljnije na poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

Ministarstvo hrvatskih branitelja – aktualni javni pozivi
etaljnije na poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

  Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1328

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga"
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1318

Europa za građane
Detaljnije na poveznici: http://europazagradane.hr

Umjetnost i kultura za mlade
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1282

Erasmus +
Detaljnije na poveznici: http://www.mobilnost.hr 

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Detaljnije na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“
Detaljnije na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1320