Zamjenik gradonačelnika

tomislav klarica

Tomislav Klarica

ing.

  • email: tomislav.klarica@benkovac.hr, 
  • Gradonačelnik Grada Benkovca ima jednog zamjenika. Zamjenik gradonačelnika bira se, kao i gradonačelnik, neposrednim izborom na lokalnim izborima u skladu sa zakonom. Zamjenik gradonačelnika svoju dužnost obnaša profesionalno. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.