Dječji vrtić Bubamara

Dječji vrtić „Bubamara“ – Benkovac (http://www.djecjivrticbubamarabenkovac.hr/) javna je ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Vrtić je osnovan 1990. godine. Od 2008. godine Vrtić u svom sastavu ima dva objekta „Maslina“ u ulici Velebitskoj 1 i “Bubamara” u ulici Velebitskoj 3.,
U vrtiću su organizirani i provode se:
- 10-satni programi (7 skupina) u kojima je obuhvaćeno 130 djece,
- 5,5-satni program (jedna skupina) u kojoj je obuhvaćeno 40 djece,
-3- satni program predškole (2 skupine od ukupno 250 sati godišnje)-obuhvaćeno 45 djece,
-kratki program ranog učenja engleskog jezika (tri skupine)-obuhvaćeno 53 djece

U Vrtiću je zaposleno 30 djelatnika

Ravnateljica: Marija Mikulić
Adresa: Velebitska 1
Telefon: 023/681-689; 023/681-144
Faks: 023/681-689; 681-144
e-mail: dv.bubamara@zd.t-com.hr


Statut

Financijsko izvješće 01-06.2017

Bilješke - financijsko izvješće 01-06. 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017.NATJEČAJI

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

Natječaj za popunu radnog mjesta: PSIHOLOG/INJA - 1 izvršitelj/ica, pola radnog vremena, na određeno vrijeme, jedna godina

Natječaj za odgojitelja/icu na pola radnog vremena 08.02.2018.

Odluka o poništenju natječaja za edukacijskog rehabilitatora/icu 22.12.2017.

Natječaj za odgojitelja/icu za rad s djecom s teškoćama u razvoju 12.12.2017.

Natječaj za odgojitelja/icu 12.12.2017.

Natječaj za edukacijskog rehabilitatora/icu 12.12.2017.

Odluka o poništenju natječaja 21.11.2017.

Natječaj za edukacijskog rehabilitatora/icu 10.11.2017.

Natječaj za spremača/icu 25.10.2017.

Odluka o poništenju natječaja 14.08.2017.

Natječaj za logopeda 17.07.2017.

Natječaj za odgojitelja - stručno osposobljavanje 17.07.2017.

ODLUKA o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2017./2018.

Natječaj za odgojitelja/icu

Natječaj za psihologa

Natječaj za odgojitelje

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

Natječaj za odgojitelja - popuna radnog mjesta u Vukšiću

Natječaj za logopeda 18. listopada 2016.UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2018.

- Odluka o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku 2018./2019.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2018./2019.

- Prijava za upis u vrtić u kratki program odgojno-obrazovnog rada 

- Prijava za upis u program predškole

- Prijava za upis u redoviti programUPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2017.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za pedagošku godinu 2017./2018. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2016.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2015.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za predškolsku  2015./2016. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

- Proračun za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014.

- Izjava - Zakon o javnoj nabavi

- Plan nabave za 2015.

- Plan nabave za 2017. godinu