Savjetovanja u tijeku


Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Benkovcu

Objavljeno: 30.12.2021.

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću
Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnost

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću
Prijedlog Odluke o komunalnom redu

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću