JVP Grada Benkovca

Područje Grada Benkovca pokriva JVP profesionalna vatrogasna postrojba Benkovac i spada u vrstu "1" ukupne jačine od 18 profesionalnih vatrogasaca, 4 u smjeni.
1999.godine Grad Benkovac osnovao je postrojbu samo za područje grada Benkovca, a benkovački vatrogasci pokrivaju i područje Općine Polača, Stankovci, Lišane Ostrovičke, te dio Općine Obrovac, budući da na timpodručjima, izuzev ljeti, ne postoji nikakva druga vatrogasna jedinica koja bi osigurala vatro-zaštitu.


Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera:

- zaštite od požara i eksplozija;
- gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom;
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama;
- obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama;
- predavanja raznim organizacijama i zainteresiranim grupama ljudi s ciljem obuke i preventivnog djelovanja i gašenja u slučaju požara.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BENKOVAC (JVP) po sistematizaciji broji ukupno 20 članova, koju sačinjava:

- zapovjednik
- zamjenik zapovjednika
- četiri vođe grupa
- osam vatrogasca-vozača
- četiri vatrogasaca
- skladištar
- spremačica.
Od navedenih djelatnika u operativu spada 18 profesionalna vatrogasna djelatnika.


Kontakt telefoni: Ime i prezime, Zvanje, Ured Mobitel Faks

Luka Erstić (zapovjednik): 023/682-068; 091/ 957-68-88; 023/682-068

Operativno dežurstvo - voditelj smjene: 023/681-439; 091/330-57-00

e- mail: jvpbenkovac@gmail.com


Objava: 04.02.2022.

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca o terminu i literaturi za usmeno testiranje

Objava: 17.01.2022.

Javni natječaj za imenovanje Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca


Objava: 01.12.2021.

Rezultati ispit znanja za prijem u radni odnos vatrogasca i vatrogasca vozača 30.11.2021.

Pitanja i točni odgovori na ispitu znanja za prijem u radni odnos vatrogasca i vatrogasnog tehničara

Objava: 26.11.2021.

Popis stručne literature pri testiranju za prijem u radni odnos vatrogasca i vatrogasca-vozača


Odluka o potrebi prijema vatrogasca


Odluka o potrebi prijema vatrogasca-vozača

Natječaj za prijem Vatrogasac - vozač

Popis literature i datum testiranja


Financijska izvješća :2023. godina


Financijsko izvješće JVP Grada Benkovca za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

2021. godina


Financijsko izvješće JVP Grada Benkovca za 2021. godinu


2020. godina


Financijsko izvješće JVP Grada Benkovca za 2020. godinu


---------------------------


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu JVP BenkovacODLUKA - o potrebi prijema vatrogasca-vozača

Popis stručne literature


- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu   (Excel format

- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


OGLAS

Oglas za prijem u sluzbu na određeno vrijeme strucno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


JAVNA NABAVA

- Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu


IZVJEŠĆA O RADU I PLAN RADA

- Plan rada JVP Grada Benkovca za 2019. godinu

- Izvješće o radu JVP Grada Benkovca za 2018. godinu


NATJEČAJI

- Odluka o potrebi prijema u radni odnos vatrogasca - vozača


Zakoni i propisi

ZAKON O VATROGASTVU https://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu

ZAKON O ZAŠTII OD POŽARA https://www.zakon.hr/z/349/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-po%C5%BEara

STATUT Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca

- Izvadak iz zapisnika - 5. i 6. sjednice

- Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća JVP Grada Benkovca

- Izvadak iz zapisnika - 4. sjednica

- Financijski plan JVP Grada Benkovca za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (Excel format)