Financijska izvješća

2022.

- Financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

- Bilješke uz financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine


- Financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

- Bilješke uz financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine


- Financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine

- Bilješke uz financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine


2021.

- Konsolidirano financijsko izvješće Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

- Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine


- Financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

- Bilješke uz financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine


- Financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine

- Bilješke uz financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine


- Konsolidirano financijsko izvješće Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

- Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine


- Financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

- Bilješke uz financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine


- Financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine

- Bilješke uz financijski izvještaj Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine


2020.


- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine


- Financijsko izvješće za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

- Financijsko izvješće za razdoblje od 01.siječnja do 30. rujna 2020. godine.

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine


- Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipanj 2020. godine

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipanj 2020. godine


- Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine


2019.

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće od 1. sliječnja do 30. lipnja 2019. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće od 1. sliječnja do 30. lipnja 2019. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2019. godine

Bilješke uz financijsko izvješće od 1.siječnja do 30.lipnja 2019. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine

Bilješke uz financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine


2018.

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće od 1. sliječnja do 30. lipnja 2018. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za period od 1.siječnja do 30.lipnja 2018. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 31. ožujka 2018. godine


2017.

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće

- Financijsko izvješće od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.

Bilješke uz financijsko izvješće


2016.

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće

- Financijsko izvješće od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
Bilješke uz financijsko izvješće


2015.

- Financijsko izvješće od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

Bilješke uz financijsko izvješće

- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopad 2015. do 31. prosinac 2015.

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje


2014.

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

- Izvještaj o novčanim tijekovima

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

- Bilanca

- Izvještaj o obvezama

- Opis dodatne kontrole

- Šifre