Obrazovanje

PREDŠKOLSKI ODGOJ
Predškolski odgoj na području Grada Benkovca organiziran je kroz rad predškolske ustanove Dječji vrtić „Bubamara“ – Benkovac, kojeg je osnivač Grad Benkovac. Dječji vrtić „Bubamara“ Benkovac smješten je u Velebitskoj ulici br. 1, gdje je 2009. godine izgrađen i opremljen moderan dječji vrtić s kapacitetom za prihvat  260 djece, s lijepo uređenim  okolišem i popratnim sadržajima. U sklopu stambenog naselja Barice u Benkovcu, u prizemlju novoizgrađene zgrade iz programa poticajne stanogradnje planiran je novi dječji vrtić s kapacitetom za smještaj cca 80 djece. Grad Benkovac sufinancira predškolske programe koji se organiziraju u vrtićima čiji su osnivači ostale jedinice lokalne samouprave, a čije programe pohađaju djeca s područja Grada Benkovca. Grad Benkovac sufinancira i programe za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“ iz Zadra. Kako je briga o djeci predškolske dobi obveza jedinice lokalne samouprave, u skladu s mogućnostima osiguravat će se uvjeti za rad igraonica s kraćim programima, odnosno programima predškole u većim naseljima  na području Grada Benkovca.


ŠKOLSTVO
Kako Grad Benkovac nije osnivač osnovnih škola na našem području nego je to Zadarska županija, tako nije u obvezi osiguravati sredstva za rad osnovnih i srednjih škola.
Na odministrativnom području Grada Benkovca djeluje više matičnih osnovnih škola. Najviše učenika ima Osnovna škola Benkovac koja s pripadajućim područnim školama u Bukoviću, Lisičiću, Bruškoj, Korlatu, Rašteviću, Podlugu, Popovićima i Smilčiću broji oko 960 učenika. Osnovna škola Pristeg obuhvaća naselje Pristeg, Ceranje Gornje, Ceranje Donje i miranje. Osnovna škola Lišane Ostrovičke djeluje kroz područnu školu u Buliću. Osnovna škola Stankovci djeluje kroz područne škole u Vukšiću, Radošinovcima i Dobroj Vodi. Osnovna škola Polača djeluje kroz područnu školu u Tinju. Osnovna škola Škabrnja djeluje kroz područnu školu Nadin.
Srednja škola kneza Branimira Benkovac broji cca 400 učenika koji mogu upisati slijedeće programe: opća gimnazija, ekonomist, prodavač, kamenoklesar, keramičar, tokar, računalni tehničar u strojarstvu, instalater klima i centralnog grijanja, plinoinstalater i  automehaničar.
U cilju osiguravanja kadrova potrebnih javnom sektoru i gospodarstvu, kao i davanju općenito potpora učenicima i studentima  svake godine se početkom listopada raspisuje natječaj za stipendiranje učenika i studenata.