Intervencijski plan

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (u nastavku teksta: Program) program je koji, koristeći sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS).

Prvenstveno obuhvaća integriranu urbanu regeneraciju 5 pilot područja - malih gradova putem intervencijskih planova (IP-ova) za svaki od gradova, koji će zatim poslužiti kao temelj za provedbu pojedinačnih projekata koji doprinose razvojnim prioritetima i ciljevima utvrđenima u intervencijskim planovima.

Osim samih intervencijskih planova, Program obuhvaća i razvoj institucionalnog kapaciteta ključnih dionika za provedbu integriranih intervencija te komplementarne aktivnosti na središnjoj razini: unaprijeđenu statistiku siromaštva na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te odgovarajuće mapiranje siromaštva.

Novosti

Pilot projekt - reportaža