Završena savjetovanja


PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI I TURIZMU NA PODRUČJU GRADA BENKOVCA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2027. GODINE

Objavljeno: 04.08.2022.

- Program potpora

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošću
Prijedlog Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladim obiteljima s područja Grada Benkovca radi izgradnje vlastitog stambenog objekta

- Prijedlog Odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošćuPrijedlog Strategije upravljanja imovinom Grada Benkovca za razdoblje od 2022. do 2028. godine

- Nacrt prijedloga strategije upravljanja imovine

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošćuPrijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnost

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošću
Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Benkovca

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac - izvješća o savjetovanju s javnošću
Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Benkovca

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Obrazac - izvješća o savjetovanju s javnošću


Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Benkovca

- Prijedlog odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Obrazac - izvješća o savjetovanju s javnošću


Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Benkovca

- Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Benkovca
- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedloge i komentare šaljite zaključno do 08. srpnja 2020. godine na e-mail: klapan@benkovac.hr

- Program potpora za razvoj poljoprivrede i turizma
- Program aktivnih mjera za poduzetnike i obrtnike - Grad Benkovac
- Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću - potpore malog poduzetništva
- Obrazac - Izvješća o savjetovanju s javnošću - Program za sufinanciranje poduzetništva
- Obrazac - Izvješća o savjetovanju s javnošću - Program općih mjera za poljoprivredu i turizam

- STRATEGIJA RAZVOJA GRADA BEKOVCA - prijedlog
- OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju - strategija razvoja Grada Benkovca
Prijedloge i komentare šaljite do 28. prosinca 2018. godine na e-mail: filipi@benkovac.hr

- STRATEGIJA RAZVOJA GRADA BENKOVCA - prijedlog
- OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju - strategija razvoja Grada Benkovca
- OBRAZAC izvješća o provedenom savjetovanju izrade Strategije razvoja Grada Benkovca

Prijedloge i komentare šaljite do 28. prosinca 2018. godine na e-mail: filipi@benkovac.hr


- Nacrt prijedloga pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca

  OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju - stipendije

Prijedloge i komentare šaljite do 10. rujna 2018. godine na e-mail: maric@benkovac.hr

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju za pravilnik o stipendiranju


- Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Benkovca

- Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Prijedloge i komentare šaljite do 1. lipnja 2018. godine na e-mail: katusa@benkovac.hr


Odluka o socijalnoj skrbi

- Odluka o socijalnoj skrbi

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedloge i komentare šaljite do 03. travnja 2020. godine na e-mail: dabozrilic@benkovac.hr