Završena savjetovanja


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Benkovca za razdoblje 2024. - 2028. godine.

Objavljeno: 31.10.2023.
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Benkovca Obrazac za sudjelovanje Izvješće o savjetovanju s javnošću


Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca

Objavljeno: 23.02.2023.

- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca

- Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošću
Prijedlog pravilnika o provedba postupka jednostavne nabave.

Objavljeno: 23.01.2023.

- Pravilnik o jednostavnoj nabavi

- Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

- Obrazac 1-Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave

- Obrazac 2 -Odluka o početku postupka jednostavne nabave

- Obrazac 3 -Poziv za dostavu ponuda

- Obrazac 4 - Ponudbeni list

- Obrazac 5 - Troškovnik

- Obrazac 6 - Zapisnik o pregledu i ocjena ponuda

- Obrazac 7 -Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

- Obrazac 8 - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

- Obrazac 9 - Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

- Obrazac 10 - Obavijest o oponištenju postupka jednostavne nabave

- Obrazac 11- Izjava o sukobu interesa

- Obrazac 12 - Izjava o čuvanju tajnosti podataka -jednostavna nabava

- Izvješća-o-savjetovanju-s-javnošću-pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi
Odluka o javnim priznanjima Grada Benkovca

Objavljeno: 23.01.2023.

- Odluka o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja GB - nova 2022

- Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošću - odluka o javnim priznanjima
Prijedlog izmjena cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Grada Benkovca i općine Lišane Ostrovičke.

Objavljeno: 19.12.2022.

- Prijedlog izmjene cjenika

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću
Prijedlog izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Benkovcu („Službeni glasnik Grada Benkovca“ broj 2/2022) u dijelu koji se odnosi na minimalnu cijenu javne usluge sakupljanja otpada.

Objavljeno: 05.07.2022.

- Prijedlog izmjene odluke

- Izmjene

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Suglasnost za izmjenu cjenika - tržnica
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Benkovcu

Objavljeno: 30.12.2021.

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću
Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnost

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću
Prijedlog Odluke o komunalnom redu

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI I TURIZMU NA PODRUČJU GRADA BENKOVCA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2027. GODINE

Objavljeno: 04.08.2022.

- Program potpora

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošću
Prijedlog Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladim obiteljima s područja Grada Benkovca radi izgradnje vlastitog stambenog objekta

- Prijedlog Odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošćuPrijedlog Strategije upravljanja imovinom Grada Benkovca za razdoblje od 2022. do 2028. godine

- Nacrt prijedloga strategije upravljanja imovine

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošćuPrijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnost

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Izvješće o savjetovanju s javnošću
Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Benkovca

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac - izvješća o savjetovanju s javnošću
Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Benkovca

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Obrazac - izvješća o savjetovanju s javnošću


Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Benkovca

- Prijedlog odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Obrazac - izvješća o savjetovanju s javnošću


Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Benkovca

- Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Benkovca
- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedloge i komentare šaljite zaključno do 08. srpnja 2020. godine na e-mail: klapan@benkovac.hr

- Program potpora za razvoj poljoprivrede i turizma
- Program aktivnih mjera za poduzetnike i obrtnike - Grad Benkovac
- Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću - potpore malog poduzetništva
- Obrazac - Izvješća o savjetovanju s javnošću - Program za sufinanciranje poduzetništva
- Obrazac - Izvješća o savjetovanju s javnošću - Program općih mjera za poljoprivredu i turizam

- STRATEGIJA RAZVOJA GRADA BEKOVCA - prijedlog
- OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju - strategija razvoja Grada Benkovca
Prijedloge i komentare šaljite do 28. prosinca 2018. godine na e-mail: filipi@benkovac.hr

- STRATEGIJA RAZVOJA GRADA BENKOVCA - prijedlog
- OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju - strategija razvoja Grada Benkovca
- OBRAZAC izvješća o provedenom savjetovanju izrade Strategije razvoja Grada Benkovca

Prijedloge i komentare šaljite do 28. prosinca 2018. godine na e-mail: filipi@benkovac.hr


- Nacrt prijedloga pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca

  OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju - stipendije

Prijedloge i komentare šaljite do 10. rujna 2018. godine na e-mail: maric@benkovac.hr

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju za pravilnik o stipendiranju


- Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Benkovca

- Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Prijedloge i komentare šaljite do 1. lipnja 2018. godine na e-mail: katusa@benkovac.hr


Odluka o socijalnoj skrbi

- Odluka o socijalnoj skrbi

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedloge i komentare šaljite do 03. travnja 2020. godine na e-mail: dabozrilic@benkovac.hr