Vodovod i odvodnja

MB:03387038

OIB:62529089333

Broj zaposlenih:41

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac je komunalno poduzeće čiji je osnivač Grad Benkovac i susjedne općine. Djelatnost ovog poduzeća je sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Komunalno poduzeće upravlja crpnim satnicama i precrpnim postajama, te vodospremama na području Grada Benkovca i Općine Polača.
Komunalno poduzeće upravlja kolektorom otpadnih voda na području grada Benkovca, te pripadajućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Od opreme posjeduju:1 veći kamion (10 tona), 4 kamioneta, 1 kombinirku i 3 osobna vozila.

Djelatnost: Sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Struktura vlasništva: 75,88 % u vlasništvu Grada Benkovca; 14,84% u vlasništvu Općine Polača; 9,28% u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke

Direktor: Hrvoje Bura, ing.
Adresa: Ul. kralja Tomislava 11.
Telefon: 023/681-034
Fax: 023/681-187


PRISTUP INFORMACIJAMA

Kontakt - službenik za informiranje

Zorka Žutelija

tel:  023 681 034
fax: 023 681 187
e-mail: vodovod.i.odvodnja@zd.t-com.hr

 

- Zakon o pravu na pristup informacijama - Zakon HR

- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje

- Zahtjev za pristup informacijama

- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga - od rujna 2014.


Registar ugovora - javna nabava 2010.

Registar ugovora - javna nabava 2011.

Registar ugovora - javna nabava 2012.

Registar ugovora - javna nabava 2013.

Registar ugovora - javna nabava 2014.

Registar ugovora - javna nabava 2015.

Izjava

EU sufinanciranje projekta : Sredstva Strukturnih fondova EU


Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Popis darovanja u 2013. godini

Godišnje izvješće HZJZ za 2014. godinu