13. sjednica

KLASA: 021-01/19-01/5

URBROJ: 2198/27-01-19-1

Benkovac, 11. srpnja 2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

14.sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 11. srpnja 2019. godine (četvrtak) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

  1. 1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća
  2. 2. Aktualni sat
  3. 3. Prijedlog Odluke o zamjeni člana Hrvatske demokratske zajednice u Gradskom vijeću Grada Benkovca
  4. 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2018. Godinu za „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Benkovac
  5. 5. Prijedlog Odluke o donošenju V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
  6. 6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja broj 30 „Šopot“
  7. 7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Tinj
  8. 8. Prijedlog Odluke o izradi II izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Poslovne zone Benkovačko Selo
  9. 9. Prijedlog Odluke o donošenju V izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Benkovca


Napomena: Dio materijala za 5. točku Dnevnog reda dostavljaju se u digitalnom obliku (CD), dok su materijali za točke 6. i 9. prethodno dostavljeni u materijalima na 12. Sjednici Gradskog vijeća Grada Benkovca.

PREDSJEDNIK

Boris Erceg