15. sjednica

KLASA: 021-01/19-01/8

URBROJ: 2198/27-01-19-1

Benkovac, 18. rujna 2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

15.sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 24. rujna 2019. godine (utorak) u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i Zaključak o mirovanju mandata – Branko Kutija
 2. 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i Zaključak o mirovanju mandata – Marija Orlović
 3. 3. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
 4. 4. Aktualni sat
 5. 5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu
 6. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2018. godinu za „Eko” d.o.o. Zadar
 7. 7. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
 8. 8. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
 9. 9. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
 10. 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone Benkovačko Selo
 11. 11. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima
 12. 12. Prijedlog Programa dodjele sredstava za sufinanciranje mikro i malog poduzetništva na području Grada Benkovca
 13. 13. Prijedlog Programa općih mjera za poticanje razvoja poljoprivrede i turizma na području Grada Benkovca
 14. 14. Prijedlog Odluke o sklapanju društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Sunčana polja d.o.o.
 15. 15. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice 134. Domobranske pukovnije u Benkovcu
 16. 16. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke školskog pribora i opreme za učenike osnovnih škola u školskoj 2019/2020. godini
 17. 17. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića u Benkovcu
 18. 18. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi
 19. 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za pomoć i njegu „Sveti Ante” Benkovac
 20. 20. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca


PREDSJEDNIK

Boris Erceg