22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/2

URBROJ: 2198/27-01-20-1

Benkovac, 06. studeni 2020.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 12. studenoga 2020. godine (četvrtak) u 17,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća
 2. 2. Aktualni sat
 3. 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu
 4. 4. Prijedlog Drugih (II) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2020. godinu sa prijedlogom Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
 5. 5. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2020. godini
 6. 6. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2020. godini
 7. 7. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Benkovca
 8. 8. Prijedlog VI izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Benkovca
 9. 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca
 10. 10. Prijedlog Zaključka o davanju prostora u POS-ovoj zgradi na Baricama na upravljanje i korištenje Dječjem vrtiću Bubamara Benkovac
 11. 11. Prijedlog Izmjene Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Benkovac
 12. 12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima
 13. 13. Zahtjev Kluba Nezavisne liste, nositelj Frane Tokić, za razrješenje predsjednika vijeća
 14. 13. a) Očitovanje predsjednika vijeća za razrješenje


PREDSJEDNIK

Boris Erceg