22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 17. veljača 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 22. veljače 2021. godine (ponedjeljak) u 18,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

  1. 1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća
  2. 2. Aktualni sat
  3. 3. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca
  4. 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2021. godinu.
  5. 5. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca za 2021. godinu
  6. 6. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Grada Benkovca u poslovne knjige Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac
  7. 7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
  8. 8. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći zbog posljedica epidemije koronavirusa
  9. 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave male vrijednosti – „Nabava opreme stalnog postava na projektu „Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca“
  10. 10. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine


PREDSJEDNIK

Boris Erceg