22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 09. ožujka 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 16. ožujka 2021. godine (utorak) u 18,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća
 2. 2. Aktualni sat
 3. 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Benkovca
 4. 4. Prijedlog Programa „Mali poduzetnički inkubator Grada Benkovca“
 5. 5. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Benkovca
 6. 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Benkovca u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 7. 7. Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
 8. 8. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2021. godine do 2023. godine
 9. 9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2021. godini
 10. 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Benkovac
 11. 11. Prijedlog Odluke o V. dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima
 12. 12. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knižnice Benkovac
 13. 13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje direktora trgovačkog društva „Radio Benkovac”


PREDSJEDNIK

Boris Erceg