8. sjednica

KLASA: 021-01/18-01/5

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 07. rujna 2018.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

 

08. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan rujna 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca
 6. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Benkovca za 2017. godinu
 8. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Baćini bajami
 10. Prijedlog Odluke o izradi IV izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izbori i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
 12. Prijedlog Odluke o ovlašćivanju Gradonačelnika za davanje izjave o osiguranju dodatnih sredstava za sufinanciranje lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje”

 

PREDSJEDNIK 

Boris Erceg