9. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 23. rujan 2022.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 28. rujna 2022. godine (srijeda) u 18,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2022. godinu

 4. 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. – 30.06. 2022. godine

 5. 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. – 30.06. 2022. godine

 6. 6. Prijedlog Prvih (I) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2022. godinu

 7. 7. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2022. godini

 8. 8. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2022. godini

 9. 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 20. lipnja 2022. godine

 10. 10. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i turizmu na području Grada Benkovca za razdoblje 2022.-2027. godine

 11. 11. Prijedlog XIII. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima

 12. 12. Prijedlog I. Izmjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Benkovca

 13. 13. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o.

 14. b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o.

 15. c) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o. (pročišćeni tekst)

 16. 14. Prijedlog Odluke o donošenju VII izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada BenkovcaPREDSJEDNIK

Boris Erceg