12. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 28. srpnja 2023.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 02. kolovoza 2023. godine (srijeda) u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ivana Meštrovića 9b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog Prvih ( I) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2023. godinu

 4. 4. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2023. godini

 5. 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području grada Benkovca za 2023. godinu

 6. 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 17. siječnja 2022. godine

 7. 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela u Poslovno-industrijskoj zoni Veljani

 8. 8. a) Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u k.o. Šopot
  b) Prijedlog Odluke o poništenju dijela Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
  c) Prijedlog Odluke o poništenju dijela javnog Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

 9. 9. Prijedlog Odluke o najmu stanova

 10. 10. Prijedlog XVI. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima

 11. 11. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Benkovca Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju

 12. 12. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Prijedlog Odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Izgradnja i opremanje sportskog kompleksa Barice“

 13. 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca

 14. 14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovno industrijske zone Veljani

 15. 15. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godinePREDSJEDNIK

Boris Erceg