Energetska učinkovitost obitelj. kuća EnU

Fond za zaštitu okoliša raspisao je Javni poziv za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama. Grad Benkovac je na ovaj Poziv prijavio dva projekta energetske učinkovitosti i to projekt Zamjene postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije i Povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće. Fond za zaštitu okoliša prihvatio je oba prijedloga te je u srpnju ove godine donio odluku o odabiru korisnika sredstava te Gradu Benkovcu odobrio sredstva pomoći u iznosu od 1.000.000  kuna što predstavlja 80 % vrijednosti projekta. Grad Benkovac sufinancira projekt sa 2,5 %, a krajnji korisnici sa 17,5 %. Ukupna vrijednost projekta je 1.250.000,00 kuna.


2015.

 

- JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje Programa EnU obiteljskih kuća - 2. krug

- PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Benkovca

- Izmjene PRAVILNIKA

- UGOVOR o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti

- VRIJEDNOSNI KUPON

- ZAHTJEV za isplatu

- PRIJAVNI obrazac

- NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

- KONAČNA BODOVNA LISTA


2014.


- JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje Programa EnU obiteljskih kuća

- PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Benkovca

- UGOVOR o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti

- VRIJEDNOSNI KUPON

- ZAHTJEV za isplatu

- PRIJAVNI obrazac

- NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

- KONAČNA BODOVNA LISTA