Energetska učinkovitost obitelj. kuća EnU

Fond za zaštitu okoliša raspisao je Javni poziv za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama. Grad Benkovac je na ovaj Poziv prijavio dva projekta energetske učinkovitosti i to projekt Zamjene postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije i Povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće. Fond za zaštitu okoliša prihvatio je oba prijedloga te je u srpnju ove godine donio odluku o odabiru korisnika sredstava te Gradu Benkovcu odobrio sredstva pomoći u iznosu od 1.000.000  kuna što predstavlja 80 % vrijednosti projekta. Grad Benkovac sufinancira projekt sa 2,5 %, a krajnji korisnici sa 17,5 %. Ukupna vrijednost projekta je 1.250.000,00 kuna.


2015.

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje Programa EnU obiteljskih kuća - 2. krug

PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Benkovca

Izmjene PRAVILNIKA

UGOVOR o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti

VRIJEDNOSNI KUPON

ZAHTJEV za isplatu

PRIJAVNI obrazac

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

KONAČNA BODOVNA LISTA


2014.

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje Programa EnU obiteljskih kuća

PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Benkovca

UGOVOR o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti

VRIJEDNOSNI KUPON

ZAHTJEV za isplatu

PRIJAVNI obrazac

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

KONAČNA BODOVNA LISTA