Energetski pregled i certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Benkovca

Grad Benkovac je u prvih šest mjeseci ove godine izvršio certificiranje tri zgrade u svom vlasništvu. Zgrada Gradske knjižnice i zgrada Gradske uprave sufinancirane su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša dok je zgradu Vatrogasnog doma financirao Grad Benkovac iz vlastitih sredstava.
Energetskim pregledom navedenih zgrada određeni su razredi te razrađene mjere kako bi navedene zgrade poboljšale energetsku učinkovitost. U narednom periodu grad će sustavno pristupati provođenju mjera kako bi poboljšao energetsku učinkovitost smanjenjem troškova električne energije, grijanja i vode.Certifikat u zgradi Gradske uprave

guCertifikat u zgradi Gradske knjižnice

gk