Savjetovanja u tijeku

Odluka o socijalnoj skrbi

- Odluka o socijalnoj skrbi
- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedloge i komentare šaljite do 03. travnja 2020. godine na e-mail: dabozrilic@benkovac.hr