Nauči, usavrši, pokreni

Projektom se želi povećati mogućnost za zaposlenje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina.

Zaželi "Korak naprijed" faza III

Projektom se želi povećati mogućnost za zaposlenje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina.

Reciklažno dvorište

Projektom izgradnje reciklažnog dvorišta želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.