Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Benkovac kao javni naručitelj, objavljuje da je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- OPG Iva Bulić, Korlat 102.

  • Izjava o sukobu interesa - Tomislav Bulić
  • Objavljeno : 17.10.2022. 16:05  • Izjava o sukobu interesa - Tomislav Bulić
  • Objavljeno : 02.08.2022. 14:55    ---------------  • Izjava o sukobu interesa - Tomislav Bulić
  • Objavljeno : 18.12.2020. 12:05