Centar za pružanje usluga u zajednici Sveti Ante Benkovac

Centar za pružanje usluga u zajednici Sveti Ante Benkovac osnovao je Grad Benkovac Odlukom Gradskog vijeća od 16. veljače 2010. godine kao ustanovu socijalne skrbi.

DJELATNOST USTANOVE

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući pruža se osobi iz stavka 1.,2., i 3. Ovoga članka samo ako ispunjava uvjete propisane zakonom.

Pomoć u kući pruža se i osobi koja iste plaća po utvrđenom cjeniku Centra.

Usluge pomoći koje Centar pruža u kući korisnika obuhvaćaju:

-    organiziranje prehrane ( nabava i dostava gotovih obroka u kuću ),
-    obavljanje kućnih poslova ( nabava živežnih namirnica,pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
-    održavanje osobne higijene ( pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba ),
-    zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba.


Uslugama Centra „Sveti Ante“ trenutno su obuhvaćeni korisnici s područja grada Benkovca i pripadajućih naselja te općina Sukošan, Zemunik Donji i Lišane Ostrovičke.
Ukupno zaposlenih: 8
MB: 2657058
OIB: 70489830943
Ravnateljica: Amanda Čerina, bacc.oec.
Medicinska sestra: Aneta Dujmović (službenica za informiranje)
Adresa: Stjepana Radića 3
Mob: 095 684 6844

e-mail: ravnateljica.svante@gmail.com


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


2023.

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

2022.

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

2021.

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

2020.

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

2019.

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu

2018.

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godinu

2017.

- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

- Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika