Centar za pomoć i njegu "Sv. Ante"

Centar za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac osnovao je Grad Benkovac Odlukom Gradskog vijeća od 16. veljače 2010. godine kao ustanovu socijalne skrbi.

DJELATNOST USTANOVE

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući pruža se osobi iz stavka 1.,2., i 3. Ovoga članka samo ako ispunjava uvjete propisane zakonom.

Pomoć u kući pruža se i osobi koja iste plaća po utvrđenom cjeniku Centra.

Usluge pomoći koje Centar pruža u kući korisnika obuhvaćaju:

-    organiziranje prehrane ( nabava i dostava gotovih obroka u kuću ),
-    obavljanje kućnih poslova ( nabava živežnih namirnica,pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
-    održavanje osobne higijene ( pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba ),
-    zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba.


Uslugama Centra „Sveti Ante“ trenutno su obuhvaćeni korisnici s područja grada Benkovca i pripadajućih naselja te općina Sukošan, Zemunik Donji i Lišane Ostrovičke.
Ukupno zaposlenih: 8
MB: 2657058
OIB: 70489830943
Ravnateljica: Antonija Tokić, prof.
Adresa: Stjepana Radića 3
Tel: 023/684-058; 023/684-071
Faks: 023/681-642
e-mail: centar.za.pomoc.i.njegu.sv.ante.benkovac@zd.t-com.hr


- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

- Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika